Natiskano od http://magdeburg.city-map.de/city/db/091402010014

Info strani v regiji Magdeburg

Mestne karte
Išèi